Vad är entreprenad?

Idag kommer vi att kika på vad entreprenad är för någonting, och inom vilka branscher detta är särskilt vanligt.

Vad är detta? Det innebär att arbete som tidigare utfördes av anställda läggs ut på entreprenad till oberoende frilansare. Detta kan göras i alla branscher, men är särskilt vanligt i vissa branscher som IT eller tillverkning.

En av de stora fördelarna med entreprenad (outsourcing) är att det gör det möjligt för företag att minska kostnaderna. Det kan vara dyrt att anställa och underhålla en heltidsanställd personal, så genom att ha möjlighet att anlita frilansare som bara arbetar med specifika projekt när de behövs kan företag spara pengar på saker som löner och kontorsutrymmen. Dessutom kan outsourcing också förbättra effektiviteten eftersom det innebär att anlita frilansare att specialiserad kunskap ofta kommer från specialiserade källor snarare än från företaget självt.

Även privatpersoner kan få hjälp med entreprenad, till exempel totalentreprenad vid byggnationer. Det innebär att en entreprenör ansvarar för allt arbete från början till slut, inklusive materialinköp och upphandling av olika hantverkare. Nackdelen med totalentreprenader är att de ofta är dyrbara, men fördelen är att de ger större säkerhet och lite mindre arbete.

En entreprenör är den som ansvarar för entreprenaden, det vill säga att allt sköts på ett professionellt och korrekt sätt. De ser till att arbetet utförs i enlighet med de avtal som man har gjort, och om problem skulle uppstå så ansvarar de för att lösa dem. På samma sätt kommer entreprenadfirman att vara ansvarig om något skulle hända med personalen som man anlitar, eller om något skulle gå sönder under byggnationen.

Entreprenad är ett bra sätt att anställa personal i framförallt de branscher där det kan vara svårt att hitta kompetens, och det är även bra när man ska bygga en villa, ett garage, eller om man behöver hjälp med mark- och grävarbeten.